Проф.д-р Михаил Живков Георгиев

Роден е на 2 октомври 1958г. в с.Долни Лом/гр.Белоградчик. През 1988г. завършва висшето си образование в СУ“Св.Климент Охридски“ специалност „Психология“ и е назначен за научен сътрудник към Лаболатория за комплексни изследвания към Национална спортна академия-София. През периода 1991-1993г. специализира „позитивна психотерапия“ в Германия. От 1992г. работи като асистент към катедра „Психология, педагогика и социология“ към академията. Дисертация на тема „Устойчиви и ситуативни детерминанати на психологическата надеждност в спорта“ защитава през 1999г. и му е присъдена научната степен „доктор“. През 2006г. е доцент по спортна психология. През периода 2008-2012г. е ръководител на катедра „Психология, педагогика и социология“. От 1916г. е професор.
Доц. Михаил Георгиев е автор на над 120 публикации в български и чужди специализирани издания. По значими от тях са: „Адаптация към стресови ситуации“БИ/1991/, „Функционални състояния“НСА/1995/, „Психологическата същност на цветовете“НСА/1999/, „Спортна психология“/2003/, „Спортен терминологичен речник“НСА ПРЕС/2010/, „Основи на експерименталното изследване“НСА ПРЕС/2011/, „Речник по спортна психология“НСА ПРЕС/2011/ и др.