Проф.ст.н.с.Iст. кмн д-р Митана Димитрова Маркова,дмн

Родена е на 10 януари 1923 г. в с.Раковица. Внучка на местния учител Иван Марков, дъщеря е на Димитър Марков Цаков – Фелдшера, който е изключително популярен медицински работник в цялата Видинска област за времето си и племенничка на легендарния командир на Видинския партизански отряд „Георги Бенковски“ Виктор Иванов – Бако. Прогимназия завършва в с.Раковица, а гимназия във Видин. През 1950 г. завършва медицина в София. Специализира в Москва/1957/, Прага/1958/, Париж/1971-72/, Берлин и Будапеща. През 1970 г. получава научната степен доктор на медицинските науки. След дипломирането си работи като научен сътрудник в Санитарно-хигиенния институт при Министерството на народното здраве. Била е два мандата и зам.директор на Института по хранене при Медицинската академия. Тя създава и в продължение на много години ръководи Секцията по хигиена на храненето с лаборатории по физиология, биохимия, химия, токсикология и микробиология на храните. Благодарение и на нейните усилия и постоянство храненето в България се поставя на научна основа – проучвания, изследвания, експериментиране и узаконяване на норми и нормативни изисквания. Извършват се проучвания за отражението на условията на работа върху организма на работниците в основни и тежки отрасли. Така се установяват изискванията за целенасочено физиологично и хигиенно хранене на работниците за опазване на тяхното здраве. Утвърдени са норми и рецептурници за здравословно хранене, които са задължителни в столовете за хранене на работниците. Паралелно с това научната дейност, ръководена от проф. Митана Маркова, е насочена и към проблемите на храненето на различните възрастови групи от населението – децата в детските градини, учениците в профилираните училища, студентите и възрастните хора. Тя организира и пряко участва в разработката на лиофилизирани храни за космонавтите от космическия полет на първия български космонавт Георги Иванов. Приготвените за космонавтите храни се прилагат дълги години в космическите програми на СССР. Ангажирана е продължително време и в дейността на отдела по хигиена на храненето в Управлението по хигиена и епидемиология на МНЗ като главен републикански специалист.
Научните й публикации и трудове са посветени на рационалното и профилактично хранене. Написала и публикувала е над 180 книги и статии в наши и чуждестранни издания. Сред най-популярните й книги са: „Единен сборник рецепти и примерни менюта за детските градини“/1982/, „Храненето на възрастните и старите хора“/1984/, „Храненето на ученика“/1986/ и др.
Проф. Митана Маркова е съпруга на първия първи секретар на ОК на БКП – Видин Стоян Александров Стоянов/1959-1961/ и майка на трима синове – изтъкнати специалисти и достойни граждани.
Умира на 7 септември 2013 г. в София на 90 години.