Проф. д-р полк. инж. Мирослав Вергилов Димитров

Проф. д-р полк. инж. Мирослав Вергилов Димитров е роден в с. Дражинци, община Ружинци. Средното си образование завършва в Белоградчик. Преподавател по военно дело. През 2013 г. става зам.началник по учебната част на Военна академия “Георги Сава Раковски“. Пенсиониран е през 2016 г. и награден с най-високите отличия на академията, но продължава преподавателската си дейност и през 2021 г. става професор.