Доц.д-р полк.инж. Мирослав Вергилов Димитров

Роден е в с.Дражинци, общ.Ружинци. Средното си образование завършва в Белоградчик. Преподавател по военно дело. През 2013г. става зам.началник на ВА“Георги Сава Раковски“. Пенсиониран през 2016г. и награден с най-високите отличия на академията.