Ст.н.с. Милчо Серафимов Баулов

Ст.н.с. Милчо Серафимов Баулов е роден в с. Ново село. Развива научната си дейност в сферата на животновъдството в Института по животновъдни науки в гр. Костинброд.