Ст.н.с. Милчо Серафимов Баулов

Роден в с.Ново село. Развива научната си дейност в сферата на животновъдството в Костинброд.