Проф. д-р Милчо Нинков Найденов, дин /1932-2016/

Проф. д-р Милчо Нинков Найденов, дин е роден на 1 ноември 1932 г. в с. Бойница. Средното си образование завършва в Кулската гимназия, а висше в СА-Свищов.
Преподавател и завеждащ катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ в Стопанска академия – Свищов до 1990 г. Заместник декан на академията /1991-1993/.

Проф. Минчо Найденов е автор на редица публикации в университетски и специализирани издания, националния и местен печат. Съавтор е в изданията „Финансово кредитна енциклопедия“ /1981/, „Анализ на стопанската дейност. Сборник лекции.“ /1986/, „Основи на финансово-икономическия анализ на фирмата. Учебник за студенти. /1995/ и др.
Умира на 10 октомври 2016 г. в Свищов.