Проф. д-р Милчо Нинков Найденов,дин

/1932-2016/
Роден е на 1 ноември 1932г. в с.Бойница. Средното си образование завършва в Кулската гимназия, а висше в СА-Свищов.
Преподавател и завеждащ катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ в Стопанска академия – Свищов до 1990г. Заместник декан на академията/1991-1993г./
Умира на 10 октомври 2016г. в Свищов