Проф. Милчо Димитров Лалков, дин /1944-2000/

Проф. Милчо Димитров Лалков, дин е роден на 5 септември 1944 г. в с. Бяла, Варненско. Историк. Автор е на 15 монографии, 7 учебника и над 100 публикации в специализирани и научно-популярни издания. Носител на Хердерова награда /1993/. В публикации на проф. Андрей Пантев /виж отделна статия/ се споменава, че  жизненият и творческият му път са свързани с Видин.
Умира на 11 юни 2000 г.