Проф. Милчо Димитров Лалков,дин

/1944-2000/
Роден е на 5 септември 1944г. в с.Бяла, Варненско. Историк. Автор е на 15 монографии, 7 учебника и над 100 публикации в специализирани и научно-популярни издания. Носител на Хердерова награда/1993/. В публикации на проф.А.Пантев се споменава, че е тръгнал от Видин.
Умира на 11 юни 2000г.