Ст.н.с.Iст. д-р Миленко Бориславов Иванов

Роден е на 19 февруари 1939г. в с.Долни Лом. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия през 1957г. През 1964г. завършва висшето си образование във ВССИ“Г.Димитров“-София със специалност „Зоотехника“ и започва работа по разпределение в ДЗС-Белоградчик, филиал с.Плешивец. През 1970г. става главен зоотехник на ДЗС и записва специализация по говедовъдство, а от 1971 е гл.зоотехник на АПК-Белоградчик и след спечелен конкурс става научен сътрудник в КОС-Видин. През 1981г. става н.с.IIст., а през 1982г. защитава дисертация на тема „Стопански качества и биологични особености на кръстоски 1-во поколение на Българско сименталско говедо с Айрширски бици“ за присъждане на научната степен „доктор“. През 1983г. е назначен за председател на АПК-Белоградчик. През периода 1984-2003г. е завеждащ секция „Говедовъдство“ в КОС-Видин. През 1986г. е хабилитеран за старши научен сътрудник.
В научно-приложната си дейност разработва селекционна програма за развъждане на Българско сименталско говедо, като в продължение на 33 години работи по усъвършенстване на неговите качества и проучва резултатите от кръстоската му с други породи. Внедрява двусменен режим на работа в кравекомплекса на КОС и някои по-големи кравеферми на окръга. Разработва проект за оборно-пасищно отглеждане на 50 крави от БСГ, както и технология за отглеждане на 6,12,15,25,50 и 100 крави за мляко.
Миленко Иванов е председател на ежегодните конкурси за най-добър дояч и на Контролния съвет на Българската асоциация за Симентала, съучредител на клуба на първенците и орденоносците в животновъдството от окръга, член на съюза на учените в България и член на консултативния съвет за развъждане на породите говеда в България, зам. председател на ОК на Отечествения съюз-Видин, по няколко мандата е бил общински и окръжен народен съвет, включван е в листите на БСП за народен представител на 5-ти МИР-Видин.
Автор е на повече от 110 научни и научно-популярни статии отпечатани у нас и в чужбина/Австралия, Австрия и Швейцария/. Автор е на книгите – „Долни Лом – спомени, легенди, предания. Нешколовия род“/2010/, „Шепот от планината“/2015/ и „Българското сименталско говедо“.
Има редица награди и отличия за научната си, стопанска и обществено-политическа дейност.