Доц. инж. Миладин Ангелов Лазаров

Роден е на 17 септември 1939г. в с.Вирове, Монтанско. През 1966г. завършва ВМЕИ – София, специалност хидравлични машини и започва работа като ръководител на група в Бюрото за техническо развитие на Завода за помпи „Г.Димитров“ във Видин. По-късно преминава на работа като н.с. в ЦНИРПД към ДСО“Автопром“-София. От 1972г. е назначен за асистент във ВМЕИ в катедра „Хидравлични машини“. През 1989г. е избран за доцент. През периода 1999 – 2004г. е ръководител на катедра ХАД и ХМ. Бил е научен секретар на СНС по енергийни и технологични машини.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: помпостроене, хидропневмомашини и замвижване, движение на двукомпонентни системи, хидросмеси, хидропредаватели и др.
Учебни издания – Ръководство за курсово проектиране на хидравлични турбомашини“/в съавт.1987,1993/, „Хидравлични машини“/в съавт.1994/.
Значимо негово изобретение е работното колело за центробежни помпи за хидросмеси/1983/.