Доц. д-р инж. Миладин Ангелов Лазаров

Доц. д-р инж. Миладин Ангелов Лазаров е роден на 17 септември 1939 г. в с. Вирове, Монтанско. През 1966 г. завършва ВМЕИ – София, специалност хидравлични машини и започва работа като ръководител на група в Бюрото за техническо развитие на Завода за помпи „Георги Димитров“ във Видин. По-късно преминава на работа като научен сътрудник в ЦНИРПД към ДСО “Автопром“- София. От 1972 г. е назначен за асистент във ВМЕИ в катедра „Хидравлични машини“. През 1989 г. е избран за доцент. През периода 1999 – 2004 г. е ръководител на катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ /ХАД и ХМ/. Бил е научен секретар на СНС по енергийни и технологични машини. Член на „Държавната комисия по енергийно и водно регулиране“ /ДКЕВР/ от 2005 г. до 2009 г.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: помпостроене, хидропневмомашини и задвижване, движение на двукомпонентни системи, хидросмеси, хидропредаватели и др.
Учебни издания – Ръководство за курсово проектиране на хидравлични турбомашини“ /в съавт. 1987,1993/, „Хидравлични машини“/в съавт. 1994/.
Значимо негово изобретение е работното колело за центробежни помпи за хидросмеси /1983/.