Проф. Матей Лазаров Николов

Проф. Матей Лазаров Николов е роден на 9 март 1921 г. в гр. Белоградчик. През 1944 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Земеделие“. От следващата година е асистент в катедрата по ботаника в Агрономическия факултет на университета. През 1949 г. се прехвърля като асистент в катедрата по растениевъдство. През 1952 г. е избран за доцент, а през 1965 г. за професор. Преподава дълги години и във Висшата селскостопанска академия.
Основни теми в научната и преподавателската му дейност са хетерозиса при слънчогледа и възможностите за използването му в практиката, цвеклопроизводството и тютюнопроизводството. Създава няколко хибрида на слънчогледа и методи за получаване на хибридните семена. Създава и  няколко сорта цвекло, които са основата на българското цвеклопроизводство.
Проф. Матей Николов е автор и съавтор на учубници, учебни помагала, книги, брошури и статии в специализирания и ежедневен печат, които са ценно четиво и за специалистите и за широката аудитория.
За повече инфорвмация виж ДА Видин, Ф-976.