Доц.инж. Мария Димитрова Дачева,дфмн

Родена е в гр. Видин и е възпитаник на Видинската гимназия. Работила е в “Институт по механика” към БАН, Секция „Механика на деформируемото твърдо тяло“. Преподавател във ВИАС-София