Д-р Маргарита Ваньова Димитрова е родена на 20 юли 1963 г. в гр. Кула, където завършва и средното си образование. През 1985 г. завършва ИПУ „Дичо Петров“ гр. Смолян, а през 1996 г. завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Българска филология“. Там защитава и докторската си дисертация на тема „Религиозният синкретизъм като културна памет в извънкласните форми по литература в 8. и 9. клас“ /2012/. Работи като учител в Смолянска област. През 2014 г. е назначена за преподавател в секция „Методика на обучението по български език и лиература“ в катедра „Българска литература и теория на литературата“ при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Маргарита Димитрова има публикации в специализирани издания по методология на преподаването, етнология, етнография, религия и т.н. През 2013 г. излиза от печат книгата ѝ „Книга за Кула и моите села. Из спомените на моите близки /Полетковци, Кула, Тошевци – бит, традиции, народна психология“.

Носител е на награди и грамоти за цялостна дейност и по проекти. Удостоена е с почетното отличие „Неофит Рилски“.