Доц. ксн Любен Кирилов Ангелов

Доц. д-р Любен Кирилов Ангелов е роден  е на 13 юни 1938 г. в с. Капитановци. Завършва Видинската гимназия в един клас с проф. д-р Радослав Гайдарски /виж отделна статия/ и висше образование в Селскостопанския университет в Букурещ, специалност „Обща агрономия“. Работил е  в Окръжния комитет на БКП, отдел „Селскостопански“, като зам.председател на Окръжния аграрно-промишлен съюз и като директор на Комплексна опитна станция-Видин.