Доц. Лозан Атанасов Ницолов /1911-1998/

Доц. Лозан Атанасов Ницолов е роден на 3 март 1911 г. във Видин. Началното, основно и средно образование завършва в родния си град. През 1935 г. завършва висше образование в СУ “Св. Климент Охридски“ по специалността „Славянска филология“. Същата година е назначен  за учител в гр. Монтана, а през учебната 1942/43 г. постъпва като учител по български език и литература във Видинската мъжка гимназия. Тук активно се занимава с нелегална комунистическа дейност, което става известно при разкритията в съдебните процеси за ремсовата дейност в гимназията. През 1943-44 г. за осем месеца е мобилизиран и отсъства от училище. През 1945 г. кандидатства и е приет за асистент по методика на преподаването на литература в СУ. По-късно става доцент по методика на литературата за горния курс на средните училища.
Доц. Лозан Ницолов има десетки публикации и научно популярни статии в специализирани и периодични издания. Автор е на книгата „Методика на литературното четене в средния курс“ /1958/- претърпяла 3 издания, която много години е основно помагало за студентите и преподаватели в средния курс и е съавтор на „Речник на литературните термини“ /1963/ – претърпял 5 издания. Бил е и редактор в сп. „Български език и литература“.
Бил е дълги години зам.декан на Филологическия факултет на СУ и зам.ректор на ВПИ-Шумен.
Има дъщеря проф. Руселина Лозанова Ницолова, дфн, преподавател по съвременен български език в СУ /виж отделна статия/ и син доц. д-р Стефан Лозанов Ницолов, преподавател по квантова и лазарна електроника в ТУ-София /виж отделна статия/.
Доц. Лозан Ницолов умира на 23 януари 1998 г. в София.