Доц.д-р Лиляна Цанкова Цокова-Мохамедова,двн

Родена е в с.Шишенци. Средното си образование завършва в Техникума по ветеринарна медицина в гр.Ловеч, а висшето във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара загора. Преподавател по ветеринарна медицина в Тракийския университет, Стара Загора. През 1981г. става асистент, през 1986г. старши, а през 2001г. главен асистент. След защита на дисертационен труд на тема „Проучвания около алопецията и канибализма при кокошки носачки“ през 2003г. получава научно-образователната степен доктор на ветеринарните науки. От 2006г. след спечелен конкурс е назначена за доцент в университета. Била е сред най-близките сътрудници и асистенти на проф.Въто Груев, който също е от Видинския край/виж отделна статия за него/.
До 2008г. самостоятелно или в съавторство има над 40 публикации в наши и чужди издания. По-значими сред тях са: „Ръководство по препедевтика, вътрешни болести и токсикология“/1995/, „Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести на домашни животни“/2001/, „Проучвания върху алопецията и канибализма при кокошки носачки“/2002/, „Възможности за приложение на органични микроминерали при превенцията на някои недоимъчни заболявания при прасетата“/2005/, „Влияние на ултравиолетово облъчване върху клиничния статус и минералната обмяна на кокошки носачки болни от алопеция“/2006/ и др.