Доц. д-р Лиляна Цанкова Цокова-Мохамедова, двн

Доц. д-р Лиляна Цанкова Цокова – Мохамедова, двн е родена през 1956 г. в с. Шишенци. Средното си образование завършва в Техникума по ветеринарна медицина в гр. Ловеч, а висше във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара загора. Преподавател по ветеринарна медицина в Тракийския университет – Стара Загора. През 1981 г. става асистент, през 1986 г. старши, а през 2001 г. главен асистент. След защита на дисертационен труд на тема „Проучвания около алопецията и канибализма при кокошки носачки“ през 2003 г. получава научно-образователната степен „Доктор на ветеринарните науки“. От 2006 г. след спечелен конкурс е назначена за доцент в университета. Била е сред най-близките сътрудници и асистенти на проф. Въто Груев, който също е от Видинския край /виж отделна статия/.
До 2008 г. доц. Лиляна Цокова – Мохамедова самостоятелно или в съавторство има над 40 публикации в наши и чужди издания. По-значими сред тях са: „Ръководство по препедевтика, вътрешни болести и токсикология“ /1995/, „Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести на домашни животни“ /2001/, „Проучвания върху алопецията и канибализма при кокошки носачки“ /2002/, „Възможности за приложение на органични микроминерали при превенцията на някои недоимъчни заболявания при прасетата“ /2005/, „Влияние на ултравиолетово облъчване върху клиничния статус и минералната обмяна на кокошки носачки болни от алопеция“ /2006/ и др.