Доц. ст.н.с. Лиляна Вълчева Конова

Родена през 1925 г. в с.Старопатица, общ.Кула. Баща й е учител. Начално и основно образование завършва в родното си село, а средно във Видинската девическа гимназия през 1943 г.
През 1948 г. завършва Агрономическия факултет на СУ”Св.Климент Охридски” и започва работа в Научно-изследователския институт в гр.Кнежа и Научно-изследователския институт по генетика на растенията към БАН. Специализира в Москва, Санкт Петербург, Париж, Монпелие и Луизияна и става старши научен сътрудник по растителни ресурси и екология.
Има издадени и две стихосбирки – „Падаща звезда“ /2003/ и „Цвете в глинено гърне“ /2008/.