Доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова

Доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова е родена през 1972 г. в гр. Дунавци. Средното си образование завършва в ГПЧЕ-Видин, а висше-бакалавърска степен през 1994 г. във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“ по специалността „Начална училищна педагогика“. През 2007 г.  отново във ВТУ по специалността „Европейска интеграция“ получава и магистърска степен. В същия университет придобива и вторите си специалности по психология, журналистика и издателска и полиграфическа дейност. Работи като журналист в областните всекидневници на Велико Търново – „Янтра Днес“ /1998-2007/ и „Борба“ /2007-2009/, като редактор и журналист във великотърновското издание на в.“Анонс“ /2007-2009/, и като кореспондент на „Агровестник“ /2009/. От 2010 г. до 2013 г. е докторант в катедра „Педагогика“ на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, а от 2012 г. асистент в катедра „Педагогика“ на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“. Има придобита научна степен доктор по „Теория на възпитанието и дидактика“. През 2020 г. става доцент. Преподава и в Департамента за информация, квалификация и подържащо образование – Варна, който е филиал на Шуменския университет.
Доц. Лилия Лозанова развива научните си интереси и преподава по следните дисциплини – История на педагогиката и българското образование, Сравнително образование, Теория на обучението, Семейна педагогика, Теория на възпитанието, Педагогическа социология, Медийна дидактика и др.
Работила е по повече от 10 проекта на университета и в системата на образованието.
Член е на съюза на българските журналисти.