Ас.д-р Лилия Цветанова Лозанова

Родена е през 1972г. в гр.Дунавци. Средното си образование завършва в ГПЧЕ-Видин, а висше-бакалавърска степен през 1994г. във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ по специалността „Начална училищна педагогика“ и през 2007г. „Европейска интеграция“- магистърска степен. В същия университет придобива и вторите си специалности по психология, журналистика и издателска и полиграфическа дейност. Работи като журналист в областните всекидневници за В.Търново – „Янтра Днес“/1998-2007/ и „Борба“/2007-2009/, редактор и журналист във великотърновското издание на в.“Анонс“/2007-2009/, кореспондент на „Агровестник“/2009/. От 2010г. до 2013г. е докторант в катедра „Педагогика“ на ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, а от 2012г. асистент в катедра „Педагогика“ на ШУ“Епископ Константин Преславски“. Има придобита научна степен доктор по „Теория на възпитанието и дидактика“.
Лилия Лозанова развива научните си интереси и преподава по следните дисциплини – История на педагогиката и българското образование, Сравнително образование, Теория на обучението, Семейна педагогика, Теория на възпитанието, Педагогическа социология, Медийна дидактика и др.
Работила е по повече от 10 проекта на университета и в системата на образованието.
Член е на съюза на българските журналисти.