Проф.д-р Константин Христов Целков

Роден е през 1940г. във Видин. Баща му е бил учител и е роден в с.Вълчек, община Макреш. Завършва Медицинска академия-София през 1963г. и по разпределение става лекар в с.Тошевци, а след това в гр.Грамада. През 1966г. след спечелен конкурс става аспирант в новосъздадения Онкологичен център – София и защитава досторската си дисертация. През 1972г. печели две международни стипендии – на Европейската агенция за борба с рака в Лион, Франция и на Хумболтовата хондация в Германия. В продължение на 3 години работи в онкологичните лаборатории във Фрайбургския университет и Хайделбергския онкологичен център. През 1976г. създава лаболатория към Онкологичния център в София и обучава десетки колеги и докторанти. През 1989г. след спечелен конкурс на Международната агенция за борба с рака в Женева заминава на специализация в Калифорнийския университет в Сан Франциско, като едновременно работи и като гост-професор в университета в Бъркли. През 1994г. печели конкурс за работа в Илинойския университет, където специално за него е създадена и оборудвана изключително модерна лаборатория за научни изследвания в областта на експерименталната терапия на рака. През 2008г. с неговото посредничество между Илинойския университет и Института по онкология-София е сключен договор за сътрудничество. Той е член на екипа създал най-новото лекарство за блокиране на деленето на туморни клетки с работното наименование R28.
Проф.д-р Христов е автор на 12 книги, половината от които са издадени само на английски език. Публикациите му предимно в специализирания научен печат и университетските издания са над 200 и се отличават с изключителна прецизност по отношение на научно-изследователската и практическа проблематика в сферата на раковите образувания, заболявания и лечения.
Проф.Константин Христов е един от най-цитираните в света български изследователи/над 2000 цитирания/ в областта на рака и един от учените, които никога не са прекъсвали връзките си с България и грижата за обучението и развитието на лекари в областта на онкологичните заболявания и изследвания.
Има две деца. Дъщеря му е завършила медицина и е спициализирала нефрология, а синът му е електроинженер и работи в голяма Чикагска фирма по електроника.