Проф. д-р Константин Христов Целков

Проф. д-р Константин Христов Целков е роден през 1940 г. във Видин, но родовият му корен е от с. Вълчек, община Макреш, където е роден баща му, който е бил учител. Константин Христов завършва Медицинска академия-София през 1963 г. и по разпределение става лекар в с. Тошевци, а след това в гр. Грамада. През 1966 г. след спечелен конкурс става аспирант в новосъздадения Онкологичен център – София и защитава досторската си дисертация. През 1972 г. печели две международни стипендии – на Европейската агенция за борба с рака в Лион, Франция и на Хумболтовата фондация в Германия. В продължение на 3 години работи в онкологичните лаборатории във Фрайбургския университет и Хайделбергския онкологичен център. През 1976 г. създава лаборатория към Онкологичния център в София и обучава десетки колеги и докторанти. През 1989 г. след спечелен конкурс на Международната агенция за борба с рака в Женева заминава на специализация в Калифорнийския университет в Сан Франциско, като едновременно работи и като гост-професор в университета в Бъркли. През 1994 г. печели конкурс за работа в Илинойския университет, където специално за него е създадена и оборудвана изключително модерна лаборатория за научни изследвания в областта на експерименталната терапия на рака. През 2008 г. с неговото посредничество между Илинойския университет и Института по онкология-София е сключен договор за сътрудничество. Той е член на екипа създал най-новото лекарство за блокиране на деленето на туморни клетки с работното наименование R28.
Проф. д-р Константин Христов е автор на 15 книги, 9 от които са издадени само на английски и немски езики 6 на български. Публикациите му, предимно в специализирания научен печат и университетските издания, са над 200 и се отличават с изключителна прецизност по отношение на научно-изследователската и практическа проблематика в сферата на раковите образувания, заболявания и лечения. Последната му книга „Рак на гърдата и борбата с него в XXI век. Една от осем“ излиза на български език през 2019 г.
Проф. Константин Христов е един от най-цитираните в света български изследователи /над 2000 цитирания/ в областта на рака и един от учените, които никога не са прекъсвали връзките си с България и грижата за обучението и развитието на лекари в областта на онкологичните заболявания и изследвания.
Има две деца. Дъщеря му е завършила медицина и е спициализирала нефрология, а синът му е електроинженер и работи в голяма Чикагска фирма по електроника.