Доц. ст.н.с. I ст. д-р Кирил Панталеев Панов

Доц. ст.н.с. I ст. д-р Кирил Панталеев Панов е роден на 1 септември 1943 г. в гр. Белоградчик. Произхожда от родолюбиво и обществено ангажирано семейство. Майка му Надежда Панова е учител по литература и оставя светъл спомен в стотици ученици и съграждани. Той завършва Белоградчишката гимназия с пълно отличие през 1961 г. и астрономия в СУ “Св. Климент Охридски“. Докторската си дисертация защитава в Германия. Дълги години е директор на Института по астрономия на БАН.
Автор е на десетки публикации в най-реномираните астрономически научни и популярни издания.
Успешно участва в проектно финансиране на научните дейности и международни конференции и форуми.

Доц. Кирил Панов е член на множество авторитетни научни организации и съюзи у нас и в чужбина.