Гл. ас. д-р Цветелина Маринова

Родена е във Видин. През 2004 г. завършва бакалавърска степен в УНСС, специалност “Публична администрация”, а през 2006 г. се дипломира като бакалавър в същия университет, специалност “Европейска интеграция” и записва докторантура, която...