Людмил Петров Вацкичев /1939-2022/

Проф. Людмил Петров Вацкичев, дфзн е роден на 20 август 1939 г. в гр. Лом, но родовият му корен, по линия на баща му, е от с. Чупрене, където преди години възстановява голямата си наследствена къща и често отсяда със семейството си. Средното си образование завЪршва в...

Андриан Владимиров Александров

Доц. д-р Андриан Владимиров Александров е роден във Видин. Средното си образование завършва в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в родния си град, специалност „Изобразително изкуство“, а висше в Софийския университет „Св. Климент...

Йорданка Георгиева Узунова

Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм е родена през 1965 г. в гр. Рила, Кюстендилска област. Висшето си образование завършва във Висшия медицински институт-София, специалност „Медицина“ през 1988 г.  От 1988 г. до 1999 г. работи като ординатор в Детското...

Иван Павлов Тодоров /Читашки/

Проф. д-р Иван Павлов Тодоров /Читашки/ е роден през 1913 г. в с. Макреш. Партизанин от отряд „Георги Бенковски“ с нелегалното име Марин. Бил е лекар в Белодробната клиника –...

Александър Цанов Сталийски /1893 – 1945/

Д-р Александър Цанов /Цанков/ Сталийски е роден на 28 август 1893 г. във Видин. Син е на един от директорите на Видинската гимназия Цано Сталийски, който е прочут с комунистическото си минало – широк социалист, учредител на социалдемократическата дружинка /1893/...

Явор Лилков Янкулов

Доц. д-р Явор Лилков Янкулов е роден на 10 ноември 1968 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“- Видин през 1987 г., а висше в УНСС, специалност „Икономика на търговията“ през 1992 г. Още...

Димитър Петров Моллов, дмн /1846-1914/

Академик д-р Димитър Петров Моллов, дмн е роден на 7 януари 1846 г. в гр. Елена. Основното си образование завършва в с. Беброво и учителства в родния си край /1960-1962/. Гимназиалното си образование завършва в Киев и е семинарист в Киевската семинария /1867/. Със...

Цветелина Иванова Маринова

Гл.ас. д-р Цветелина Иванова Маринова е родена през 1981 г. във Видин. През 2004 г. завършва бакалавърска степен в УНСС, специалност „Публична администрация“, а през 2006 г. се дипломира като магистър в същия университет, специалност „Европейска...