Димитър Петров Моллов, дмн /1846-1914/

Димитър Моллов е роден на 7 януари 1846 г. в гр. Елена. Основното си образование завършва в с. Беброво и учителства в родния си край /1960-1962/. Гимназиалното си образование завършва и е семинарист в Киевската семинария /1867/. Със стипендия на Славянското...

Гл. ас. д-р Цветелина Маринова

Родена е във Видин. През 2004 г. завършва бакалавърска степен в УНСС, специалност “Публична администрация”, а през 2006 г. се дипломира като бакалавър в същия университет, специалност “Европейска интеграция” и записва докторантура, която...