Александър Цанов Сталийски /1893 – 1945/

Д-р Александър Цанов /Цанков/ Сталийски е роден на 28 август 1893 г. във Видин. Син е на един от директорите на Видинската гимназия Цано Сталийски, който е прочут с комунистическото си минало – широк социалист, учредител на социалдемократическата дружинка /1893/...

Явор Лилков Янкулов

Доц. д-р Явор Лилков Янкулов е роден на 10 ноември 1968 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I”- Видин през 1987 г., а висше в УНСС, специалност “Икономика на търговията” през 1992 г. Още...

Димитър Петров Моллов, дмн /1846-1914/

Д-р Димитър Петров Моллов, дмн е роден на 7 януари 1846 г. в гр. Елена. Основното си образование завършва в с. Беброво и учителства в родния си край /1960-1962/. Гимназиалното си образование завършва в Киев и е семинарист в Киевската семинария /1867/. Със стипендия на...

Гл. ас. д-р Цветелина Маринова

Родена е във Видин. През 2004 г. завършва бакалавърска степен в УНСС, специалност “Публична администрация”, а през 2006 г. се дипломира като бакалавър в същия университет, специалност “Европейска интеграция” и записва докторантура, която...