Славчо Димитров Илиев /1933-1995/

Проф. д-р Славчо Илиев е роден на 27 януари 1933 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската политехническа гимназия „Димитър Благоев“, а висше  във Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“ през 1958 г....

Стефан Попов

Проф. Стефан Попов е роден на 3 април 1940 г. в с. Дреновец /Чорлево/, но семейството му се премества в гр. Лом, където го записват на курсове по пиано. Виждайки музикалния му талант бележитият ломски цигулар и педагог Йордан Гаврилов го убеждава да започне уроци и по...

Снежана Крумова Панова

Проф. ст.н.с I ст. д-р Снежана Панова е родена през 1934 г. във Видин, където завършва и средното си образование във Видинската политехническа гимназия „Димитър Благоев“. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент...

Стефка Костова Цекова

Доц. д-р инж. Стефка Костова Цекова е родена на 12 януари 1948 г. в София, но родовият ѝ корен е от Видиския край. Дъщеря е на проф. д-р Коста Велев Георгиев /виж отделна статия/ и прекарва част от детските си години в родното му село Жеглица. Средното си образование...

Снежана Иванова Цекова

Гл.ас. Снежана Иванова Цекова е родена на 10 ангуст 1969 г. в гр. Кула, където завършва средното си образование /1987/. През 1991 г. завършва и висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. През...

Станко Станков Петров /1920-2005/

Генерал-майор проф. д-р Станко Станков Петров е роден на 10 ноември 1920 г. в гр. Пазарджик, но родовият му корен е от с. Ново село. Той е син на проф. д-р Станко Петров Нинчев /виж отделна статия/. Станко Станков завършва средното си образование в една от софийските...

Станимир Здравков Томов

Проф. д-р Станимир Здравков Томов е роден на 18 април 1971 г. във Видин. Син е на първият директор на Видинската математическа гимназия Здравко Томов Дамянов /1972-1984/. Средното си образование Станимир Томов завършва в Природо-математическа гимназия „Екзарх...

Симеон Рангелов Цветков /1896-1960/

Полк. инж. Симеон Рангелов Цветков е роден на 11 февруари 1896 г. в с. Калугер /Гранитово/ в многолюдно семейство. Началното си образование завършва в родното си село е средно във Видинската мъжка гимназия като първенец на випуска през 1915 г. и веднага постъпва във...

Светлана Руменова Тимофеева

Ас. д-р Светлана Руменова Тимофеева е родена на 15 юни 1989 г. във Видин. Средното си образование завършва в ТИХ „Проф. Асен Златаров“- Видин, а висше в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, степен „бакалавър“...

Стефан АНДРЕЕВ Стефанов

Проф. д-р  Стефан АНДРЕЕВ Стефанов е роден в гр. Лом, но родовият му корен е от с. Карбинци. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1964 г. специалност „Османистика“. През периода 1975-1992 г. е научен сътрудник в...