Станимир Здравков Томов

Проф. д-р Станимир Здравков Томов е роден на 18 април 1971 г. във Видин. Син е на първият директор на Видинската математическа гимназия Здравко Томов Дамянов /1972-1984/. Средното си образование Станимир Томов завършва в Природо-математическа гимназия “Екзарх...

Полк. инж. Симеон Рангелов Цветков /1896-1960/

Роден е на 11 февруари 1896 г. в с. Калугер /Гранитово/ в многолюдно семейство. Началното си образование завършва в родното си село е средно във Видинската мъжка гимназия като първенец на випуска през 1915 г. и веднага постъпва във Военното училище където през 1917 г....

ас. д-р Светлана Руменова ТИМОФЕЕВА

Родена е на 15 юни 1989 г. във Видин. Средното си образование завършва в ТИХ”Проф. Асен Златаров”- Видин, а висше в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград, степен “бакалавър” по специалността “Стопанско...

доц. Стефан АНДРЕЕВ Стефанов

Роден е в гр. Лом, но родовият му корен е от с. Карбинци. Висшето си образование завършва в СУ “Св. Климент Охридски” през 1964 г. специалност “Османистика”. През периода 1975-1992 г. е научен сътрудник в Народна библиотека “Св.св. Кирил...

проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн

Роден е на 27 ноември 1942 г. в с. Гомотарци. През 1969 г. завършва висшето си образование в Биологическия факултет на СУ”Св. Климент Охридски” и по разпределение постъпва на работа в Земеделската опитна станция в гр. Садово. През периода 1971-1975 г. е...