Константин Николов Илиев /1924-1988/

Проф. Константин Илиев е роден на 9 март 1924 г. в София. Единадесет годишен започва уроци по цигулка при Иван Пенев и Камен Попдимитров, а при проф. Парашкев Хаджиев изучава композиция и хармония. През 1942 г. завършва средното си образование в Първа мъжка гимназия...

ст.н.с. II ст. Климент Яков БОЙЧЕВ

Роден е на 19 януари 1931 г. в с. Костичовци. Средното си образование завършва през 1949 г. в Ломската гимназия, а висше през 1953 г. във ВИФ. Същата година започва работа като младши научен сътрудник в ЦНИИФК-София. През целия си живот е ангажиран с...

Н.с. I ст. Красимир Тодоров КРЪСТЕВ

Роден е на 17 октомври 1958 г. в гр. Карнобат. Висшето си образование завършва във Висшия институт за хранително-вкусова промишленост – Пловдив. През периоде 1983 – 85 г. е технолог и главен технолог на млекозавода в Карнобат.  Дълги години е ръководител...

Доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров

Роден е на 15 септември 1939 г. в с. Въртоп. Основното си образование завършва в с. Срацимир, а средно в Арчарската гимназия, като първенец на випуск 1957 г. и знаменосец на училището. От 1959 г. до 1961 г. учи в техникумите по металургия в Перник и Кърджали. През...

асистент – професор д-р Кристина Илчева Лилова

Родена е на 21 юни 1978 г. във Видин. Средното си образование завършва през 1997 г. в Природоматематическа гимназия “Екзар Антим I”- Видин, а висше през 2002 г. в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Химия”.  След конкурс е...

доц. ст.н.с. II ст. Кирил Николов Петков

Роден е на 1 август 1940 г. в с. Арчар, където завършва основното и средното си образование. Висше образование завършва през 1966 г. във ВХТИ, специалност “Технологии на неорганичните вещества” и е зачислен за докторант. През 1971 г. защитава кандидатската...