Захарин Страхилов Марков

Полковник доц. д-р Захарин Страхилов Марков е роден на 15 март 1957 г. в гр. Видин, но родовият му корен е от с. Ново село, от известната фамилия Лунгулови. Захарин Марков учи до 7 клас в с. Ново село и завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на...

Здравчо Макариев Иванов

Ст.н.с. II ст. д-р Здравчо Макариев Иванов е роден на 10 юли 1936 г. в с. Габрашевци, Кюстендилска област. През 1959 г. завършва Висшия селскостопански институт – София и постъпва на работа като агроном в ТКЗС гр. Димово, а от 1960 г. до 1962 г. е председател на...