Георги Николов Големшински /1943-2009/

Ст.н.с. I ст. Георги Големшински е роден през 1943 г. в с. Чупрене. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1961 г., а висше през 1970 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“. Бил е...

ас. д-р Георги Симеонов ДУЙЧЕВ /1909 – ?/

Ас. д-р Георги Симеонов Дуйчев е роден през 1909 г. в София. Той е брат на акад. Иван Симеонов Дуйчев /виж отделна статия/ и на доц. Йордан Симеонов Дуйчев /виж отделна статия/. След преместването на семейството в гр. Белоградчик през 1917 г. завършва основното си...

д-р Георги Петров Маноилов, дмн /1924-1984/

Д-р Георги Петров Маноилов, дмн е роден през 1924 г. в с. Въртоп. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а по време на военната си служба завършва школата за запасни офицери и парашутната школа. Участва във Втората световна война като командир на...

Георги Тодоров

Съставител на първия немско-български технически речник.