ас. д-р Георги Симеонов ДУЙЧЕВ /1909 – ?/

Роден е през 1909 г. в София. Той е брат на акад. Иван Симеонов Дуйчев/виж отделна статия/ и на доц. Йордан Симеонов Дуйчев/виж отделна статия/. След преместването на семейството в гр. Белоградчик през 1917 г. завършва основното си образование в града, но не е...

д-р Георги Петров Маноилов, дмн /1924-1984/

Роден е през 1924 г. в с. Въртоп. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а по време на военната си служба завършва школата за запасни офицери и парашутната школа. Участва във Втората световна война като командир на парашутен щурмов взвод, ранен е и...

Георги Тодоров

Съставител на първия немско-български технически речник.