Проф. Йордан Николов Цолов /1924-2007/

Проф. Йордан Николов Цолов е роден на 19 януари 1924 г. в гр. Димово. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1942 г. Активен участник е в антифашистката съпротива, поради което е подлаган на преследване, затваряне и изтезания. След 1944 г. е офицер в Българската народна армия но в изпълнение на Женевското споразумение за съкращаване на състава на армията е демобилизиран. Следва във ВИИ „Карл Маркс“ – София, специалност „Икономика на селското стопанство“. След дипломирането си през 1956 г. е назначен за директор на ДЗС – Ихтиман . След спечелен конкурс става асистент, а по-късно старши и главен асистент в Селскостопанската академия – София. През 1963 г. е хабилитиран за доцент, а през 1968 г. за професор. През 1970 г. е избран за декан на факултета „Икономика на селското стопанство“. Преподавал е и във ВИИ „Карл Маркс“. След пенсионирането си продължава своята научно-практическа дейност като консултант на земеделски стопанства в цялата страна.

Научната дейност на проф. Йордан Цолов е в сферата на икономиката и организацията на селското стопанство.

Автор е на книгата „Икономически анализ на аграрно-промишленото производство“ /1981/.

Умира на 19 декември 2007 г. в София.