Проф. Йордан Цолов

Роден е в гр.Димово. Преподавател по икономика и организация на селското стопанство в Селскостопанската академия- София.