Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм е родена през 1965 г. в гр. Рила, Кюстендилска област. Висшето си образование завършва във Висшия медицински институт-София, специалност „Медицина“ през 1988 г.  От 1988 г. до 1999 г. работи като ординатор в Детското отделение на Окръжна болница-Видин. През 1995 г. специализира „Детски болести“. През 1999 г. се премества в Университетска болница „Лозенец“ и от 2004 г. е включена в екипа осъществяващ чернодробни трансплантации на деца в България. През 2012 г. печели конкурс за асистент в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2016 г. защитава докторската си дисертация на тема „Ранен постоперативен период при деца с чернодробна трансплантация“. През 2018 г. печели конкурс за доцент и става заместник декан на факултета.

Научната и преподавателска дейност на доц. Йорданка Узунова са в областта на педиатрията и включват чернодробните заболявания, бъбречните заболявания, вискулитите и детската чернодробна трансплантация.

Тя е автор на над 100 публикации по медицина в български и международни издания, както и на монографията „Чернодробна трансплантация на деца“ и книгата „Диабетично детско хранене“. Владее и ползва английски и руски език.

Участвала е в редица национални и международни конференции и конгреси по проблеми на педиатрията.

Доц. д-р Йорданка Узунова е член на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по трансплантология, International Liver Transplantation Society  и European Society for Organ Transplantation.