Проф. ст.н.с. I ст. инж. Йорданка Велкова Семкова-Панамска, дфн

Проф. ст.н.с. I ст. инж. Йорданка Велкова Семкова – Панамска, дфн е родена на 12 юни 1950 г. във Видин. Дъщеря на един от най-уважаваните партийни и държавни ръководители от Видинския край, първи секретар на ОК на БКП – Видин от 1960 г. до 1969 г. Велко Семков. Тя завършва средното си образование във Видинската гимназия „Лиляна Димитрова“, математическа паралелка през 1968 г., а висше във Висшия  машинно-електротехническия институт „В.И. Ленин“ – София, специалност „Електроинженерство“ с допълнителна  специализация по полупроводникова електроника. От 1973 г. до 1977 г. работи като специалист във ВМЕИ. През 1977 г. започва работа в Централната лаборатория за космически изследвания – БАН. Последователно е работила и в Институт за космически изследвания, Институт за слънчево-земни въздействия и Институт за космически изследвания и технологии като инженер, научен сътрудник – II ст./1980/ и I ст. /1982/ и професор /2013/. Доктор е на физическите науки с научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ /2010/.
Специалист е в областта на космическото приборостроене, слънчево-земната физика и изследването на радиационните условия в космоса. Участва активно в изследването на заредените частици и радиационните условия в космоса в рамките на големи международни космически проекти. Водещ научен ръководител е на редица български научни експерименти в космоса – „Люлин“ и „Люлин-5“, функционирали на борда на пилотираните космически станции „Мир“ и Международната космическа станция „АМЕЙ“ и „АМЕЙ-2, на автомотичните спътници на земята „България 1300“ и „Интербол“, „Радиус-МД“, „Люлин-Ф“и „Люлин-МО“, на междупланетните станции „Марс-96“, „Фобос-Грунт“ и „Екзо-Марс“.
Ръководител и участник е в над 40 изследователски проекти в България и чужбина, в т.ч. на двустранни и многостранни проекти в областта на слънчево-земните взаимодействия и радиационните изследвания в космоса с Русия, Франция, САЩ, Италия, Япония и др. Ръководила е и проекти с Фонд за научни изследвания – България. Организатор е на множество научни конференции. Член е на Проблемния съвет по „Космически науки и технологии“ към УС на БАН и на Междуведомствената работна група по космическа политика на МС. Контактно лице е на ИСЗВ-БАН за връзки с Институционалното бюро по 6-та и 7-ма Рамкови програми на Европейския съюз в БАН.
Автор е на над 300 научни публикации и студии в български и чужди издания. През 2005 г. печели първа награда за научна разработка на Фонд “Научни изследвания“, а през 2011 г. е един от ръководителите на екипа създал апаратурата „Люлин-Фобос“ изведена в космоса с международна автоматична станция за изследване на Марс.

Била е или все още е член на Съюза на учените в България, European Geophysical Union, Scientific Commission D of Committee of Space Research, Scientific Commission F of Committee on Space Research и на Българското актюерско дружество.
Проф. Йорданка Семкова е носител на „Народен орден на труда“- златен /1982/, за участието си в проект „България-1300“, на Грамота за участие в програмата на 2-рия български космонавт, на наградата на БАН за науки за земята /1995г/- за участие в проект „Интербол“ и на Първа награда на НФНИ /2005/ по Науки за земята.