Доц. Илия Паунов

Роден е на 10 март 1951 г. в с.Големаново. Завършил е средното си образование във Видинската гимназия със златен медал през 1969 г. Висше образование завършва във Физико-математическия факултет на СУ””Св. Климен Охридски” и специализира “Ядрена физика” в СССР. Работил е в Института по математика и механика на БАН.

Доц. Илия Паунов Митов умира на 20 ноември 2020 г. в София.