Доц. ст.н.с. д-р Илия Паунов Митов

Доц. ст.н.с. д-р Илия Паунов Митов е роден на 10 март 1951 г. в с. Големаново. Завършил е средното си образование във Видинската гимназия със златен медал през 1969 г. Висше образование завършва във Физико-математическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и специализира „Ядрена физика“ в СССР. През 1992 г. защитава докторската си дисертация на тема „Микропроцесурни системи за автоматична обработка на данни от хромографски анализи“. Работил е в Института по математика и механика на БАН.

Доц. Илия Паунов Митов умира на 20 ноември 2020 г. в София.