Проф. Илия Наумов Илиев, дсн

Проф. Илия Наумов Илиев, дсн е роден през 1942 г. в с. Стакевци, но семейството му се премества във Видин, където завършва  средно образование във II-ра Видинска гимназия . Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавал е социология в Академията за обществени науки и социално управление – София, Пловдивския университет, Габровския технически университет и Бургаския свободен университет. Работил е и в Института по социология при БАН.

Научните му интереси и преподавателската му дейност са в областите на социологията, социалната психология и организационното поведение.
Автор е на книгите „Научният колектив като социална система“ /1975/ и „Социална динамика“ /1986/ и на монографиите „Социалната адаптация“ /1991/ и „Организационно поведение“ /2004/, както и на множество публикации в специализирани и масови издания.