Проф. Илия Наумов Илиев,дсн

Роден  е през 1942 г. в с. Стакевци, но семейството му се премества във Видин, където завършва  средно образование във II-ра Видинска гимназия . Завършва философия в СУ “Св. Климент Охридски”. Преподавал е социология в Академията за обществени науки и социално управление – София, Пловдивския университет, Габровския технически университет и Бургаския свободен университет. Работил е и в Института по социология при БАН.

Научните му интереси и преподавателската му дейност са в областите на социологията, социалната психология и организационното поведение.
Автор е на книгите „Научният колектив като социална система“/1975/ и „Социална динамика“/1986/ и на монографиите “Социалната адаптация”/1991/ и “Организационно поведение”/2004/, както и на множество публикации в специализирани и масови издания.