Доц. д-р Илия Милков Кържин

Роден е на 20 март 1934г. в с.Стакевци. Завършва Белоградчишката гимназия през 1952г. и Висшия медицински институт – София. След 1960г. в продължение на повече от 15 години работи във Военна болница – Сливен, а след това 30 години в Ортопедичната клиника на Военно медицинска академия. От 1988г. е доцент.
Научни трудове: „Травматология на опорно-двигателния апарат“, „Биологично активни вещества в хирургията“ и др.