Доц. д-р Илия Милков Кържин

Доц. д-р Илия Милков Кържин е роден на 20 март 1934 г. в с. Стакевци. Завършва Белоградчишката гимназия през 1952 г. и Висшия медицински институт – София. След 1960 г. в продължение на повече от 15 години работи във Военна болница – Сливен, а след това 30 години в Ортопедичната клиника на Военно медицинска академия. От 1988 г. е доцент.
Научни трудове: „Травматология на опорно-двигателния апарат“, „Биологично активни вещества в хирургията“ и др.