Проф. Иван Трифонов Стоянов

Проф. Иван Трифонов Стоянов е роден в с. Раяновци. Юрист. Бивш зам.министър на правосъдието.