О.з.полк. Иван Петков Иванов

Роден е в с.Вълчек. Автор на 10 книги за авиацията и родния край.