Ст.н.с. ктн инж. Иван Георгиев Параскевов

Ст.н.с. ктн инж. Иван Георгиев Параскевов е роден на 21 юни 1947 г. в гр. Алфатар. През 1970 г. завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив. До 1979 г. е инженер, технолог, главен технолог и зам.директор на „Млечна промишленост“- Силистра. Същата година става научен сътрудник, а през 1987 г. и кандидат на техническите науки. През 1988 г. става старши научен сътрудник и е назначен за ръководител на секция в Института по млечна промишленост – Видин.
Автор е на много изобретения и рационализации. Научните му интереси са свързани с разработването и усъвършенстването на млечните продукти, с проектите за изграждане на млекопреработвателни предприятия, за производството на млечни масла и др.