Проф.д-р Иван /Ванко/ Иванов

Роден е във Видин. Преподавател във ВМИ-Варна.