Полковник доц. д-р Захарин Страхилов Марков е роден на 15 март 1957 г. в гр. Видин, но родовият му корен е от с. Ново село, от известната фамилия Лунгулови. Захарин Марков учи до 7 клас в с. Ново село и завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“- Видин през 1976 г. Същата година е приет за курсант във Висшето народно военно училище „Васил Левски“ – Велико Търново, което завършва през 1980 г. Военната му служба преминава през гарнизоните Горна Оряховица, Нова Загора, Шумен и София. От 1988 г. до 1990 г. е слушател във Военна академия „Г.С. Раковски“. Заемал е различни военни и командни длъжности в БНА и БА до началник на отдел „Военно обучение“ в Генералния щаб на Българската армия и заместник началник на Военна академия „Г.С. Раковски“. През периода 1991 – 2000 г. е преподавател във Висшето военно артилерийско училище „Панайот Волов“ – Шумен, като преминава през академичните и административни  длъжности от асистент, старши и главен асистент до началник на катедра „Чужди езици“. През 2000 г. защитава докторската си дисертация в сферата на сигурността и отбраната, професионално направление „Военно дело“. Междувременно завършва и второто си висше образование със специалност „Български език и английски език“ и преминава през курсове за специализация в Италия, Германия, Великобритания и Канада. През 2012 г. спечелва конкурс за доцент в Института за перспективни изследвания за отбраната, чиито заместник директор е от 2012 г. до 2014 г., когато се пенсионира, но продължава с преподавателската си дейност в института до 2017 г.

Полк. доц. д-р Захарин Марков е автор на повече от 30 публикации в български и чужди научни, военни и популярни издания. Издава и две монографии „Предизвикателствата на 21 век пред образованието и обучението“ и „Управление на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България“.