Доц.д-р инж. Енчо Балуш Балушев

Роден е и е завършил началното си образование в Белоградчик. Син на проф. Балуш Балушев /виж отделна статия/. По образование е строителен инженер. Работил е в БАН и в катедра „Геотехника“ на УАСГ от 1968 г.

Съавтор е на книгата “Сглобяеми фундаменти” /1986/.