Доц. Емил Крумов Хаджихристов

Доц. Емил Крумов Хаджихристов е роден през 1933 г. в гр. Брегово. Баща му е уважаван местен учител и общественик. Емил Хаджихристов завършва средното си образование в Бреговската гимназия с отличен успех и блестящи успехи като музикант – свири на цигулка, певец и художник. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1958 г.

Преподавател в МГИ-София. Той е сред откривателите на нефтеното находище в Шабла.