Доц. Емил Крумов Хаджихристов

Роден е в гр.Брегово. Преподавател в МГИ-София