Проф.д-р Емил Георгиев Симеонов, дмн

Роден е във Видин през 1935г. в учителско семейство. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Медицинска академия – София през 1959г. и започва работа като селски участъков лекар. През 1962г. е назначен за клиничен ординатор в Детска клиника към ИСУЛ. От 1965г. до 1966г. е завеждащ детското отделение на болницата в гр.Дулово. През периода 1966-1969г. е редовен аспирант по медицинска генетика в Москва, СССР, където защитава кандидатската си дисертация на тема „Клинико-генетично изследване на захарната болест н детската възраст“. От 1969г. до 1972г. е асистент в Детска клиника-ИСУЛ, а по-късно до 1982г. става старши и главен асистент в Клиника по детска ендокринология към Научен институт по педиатрия-София. От 1987г. е доцент. През 1996г. защитава докторската си дисертация на тема „Ранна диагноза и профилактика на вродените аномалии“. През 1997г. става професор по педиатрия. От 2003г. е консултант по клинична генетика в МБАЛ“Александровска“.
Проф.Емил Симеонов има специализации в Москва, Глазгоу, Лондон, Манчестър и Ротердам.
Автор е на над 130 публикации в специализирани издания и на 23 научно-популярни статии. Взема участие в авторски колективи за написването на 14 учебника за студенти и има десетки доклади на наши и международни научни форуми. Участва в 6 международни научни проекта.
Безспорен е приноса на проф.Симеонов в развитието на българската генетика, като има изключителни заслуги при: създаването и развитието на педиатричната генетика; въвеждането на педиатричното генетично консултиране; въвеждането на генетичния стрининг за ФКУ и вроден хипотиреоидизъм при новородени деца; внедряване в клиничната практика на инвазивната пренатална диагноза; основаването и ръководството на секция „Клинична генетика“; създаването и ръководството на Софийския регионален регистър за вродени аномалии; съдействието за внедряване на геномни методи в клиничната практика и др.