Доц. д-р Емилия Гошова Карова, дмн

Доцент д-р Емилия Гошова Карова, дмн е родена на  16 януари 1964 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в ГПЧЕ – Видин през 1982 г., а висше в Медицинска академия – София по специалността „Стоматология“ през 1987 г. Същата година се завръща в родния си град и до 1990 г. е ординатор в „Поливалентно отделение“ на Първостепенна окръжна стоматологична поликлиника. През 1990 г. след спечелен конкурс става асистент в катедра „Консервативно зъболечение“ към Факултета по дентална медицина на Медицинска академия – София. Специализира „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ /1994/  и от 1996 г. е старши асистент, а през 2003 г. е назначена за главен асистент. Специализира „Обща дентална медицина“ /2005/. През 2012 г. защитава докторската си дисертация на тема „Параметри на слюнката и дентално здраве при астматици, лекувани с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи симпатикомиметици“. След спечелен конкурс през 2017 г. става доцент и заместник декан на ФДМ при МА-София.

Научните интереси и преподавателската дейност на доц. д-р Емилия Карова са в областите – естетични възстановявания, лечение на зъбния кариес и усложненията му, никел-титанови инструменти, микропукнатини на дентина в кореновия канал, промени в слюнката при астматици, лекувани с инхалаторни кортикостероиди и др.

Автор е на монографиите „Основи на съвременната ендодонтия“ и „Слюнката – фактор за поддържане на орална хомеостаза“ и на учебното помагало „Nickel-titanium rotary systems“ и съавтор на двете издания на книгата „Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения“. Десетки нейни статии и съавторски публикации са отпечатани в специализирани и научно-популярни издания. Участвала е в над 30 научни форума и е била ръководител и участник в няколко научни проекта.

Доц. д-р Емилия Карова е член на European Society of Endodontics и на Българско научно дружество по дентална медицина.