Д-р Емилия Гошова Карова,дмн

Родена на 16 януари 1964г. в гр.Кула. Средното си образование завършва в ГПЧЕ-Видин, а висше в МА – София по специалността „Стоматология“.