Проф. д-р Еленко Лазаров Иванов

Проф. д-р Еленко Лазаров Иванов е роден на 7 януари 1919 г. в с. Арчар. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия. Специалист в областта на животновъдството.