Проф.ст.н.с.Iст. д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн

Родена е на 3 август 1934г. в с.Говедарци, Самоковско. Средното си образование завършва като първенец на випуска в Техникум по клинична лаборатория – София през 1953г. През 1960г. завършва висшето си образование в Медицинския факултет на СУ и е разпределена на работа като участъков лекар в с.Ружинци, Видински окръг. След спечелване на конкурс през 1963г. е назначена за научен сътрудник, завеждащ клинична лаборатория към Катедрата по неврология на ВМИ-София. Специализира в Прага/1965/, Орхус/Дания,1976/, Берлин/1987/, Печ/1999/, Виена 1991,2000/. През 1970г. защитава дисертация на тема „Ензими и изоензими в кръвен серум и мускулна биопсия при болни с прогресивна мускулна дистрофия“ и придобива научна степен „Кандидат на медицинските науки“. През 1971г. е избрана за старши научен сътрудник II степен. През 1980г. защитава докторската си дисертация на тема „Ензими, изоензими и белтъци в кръвен серум и мускулна тъкан при болни с невромускулни заболявания“ и става доктор на медицинските науки. Следващата 1981г. е избрана за ст.н.с.I степен. От 1983г. е завеждащ Секция по клинична лаборатария, ликворология и клинична невробиохимия, която обхваща лабораторийте в Александровска болница, ИСУЛ и 4-ти километър. От 1991г. е професор в МА-София.
В учебно-преподавателската си дейност проф.Елена Цветанова води лекции, упражнения и лабораторни занятия със студенти, аспиранти, докторанти и специализиращи лекари от страната и чужбина. Като научен ръководител подготвя аспиранти и докторанти от България, Монголия, Бангладеш, Гърция, Македония и Румъния.
Научно-изследователската й дейност е отразена в повече от 130 съобщения, над 50 от които са в чужбина.
Проф.Цветанова е съавтор на 18 монографии и 7 ръководства по неврология за студенти-медици. Самостоятелната й монография „Ликворология“/1975/ има три издания, като едното е на руски език.
Участвала е в над 50 международни научни форума и 12 световни конгреса и има лични и професионални контакти с десетки чуждестранни учени. Член е на Американската асоциация по клинична химия, Международната федерация по клинична химия, Международната организация за изучаване на мозъка, , Европейската асоциация по неврологични науки и е председател за България на Европейската асоциация по изследване на ликвора и на Европейската асоциация по невроимунология. Дълги години е член и на ръководството на Републиканското дружество по клинична лаборатория, негов заместник и един мандат – председател.