Проф. ст.н.с. Iст.  д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн

Проф. ст.н.с. I ст. д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн е родена на 3 август 1934 г. в с. Говедарци, Самоковско. Средното си образование завършва като първенец на випуска в Техникум по клинична лаборатория – София през 1953 г. През 1960 г. завършва висшето си образование в Медицинския факултет на СУ и е разпределена на работа като участъков лекар в с. Ружинци, Видински окръг. След спечелване на конкурс през 1963 г. е назначена за научен сътрудник, завеждащ клинична лаборатория към Катедрата по неврология на ВМИ-София. Специализира в Прага /1965/, Орхус, Дания /1976/, Берлин /1987/, Печ /1999/, Виена /1991,2000/. През 1970 г. защитава дисертация на тема „Ензими и изоензими в кръвен серум и мускулна биопсия при болни с прогресивна мускулна дистрофия“ и придобива научна степен „Кандидат на медицинските науки“. През 1971 г. е избрана за старши научен сътрудник II степен. През 1980 г. защитава докторската си дисертация на тема „Ензими, изоензими и белтъци в кръвен серум и мускулна тъкан при болни с невромускулни заболявания“ и става доктор на медицинските науки. Следващата 1981 г. е избрана за ст.н.с. I степен. От 1983 г. е завеждащ Секция по клинична лаборатария, ликворология и клинична невробиохимия, която обхваща лабораторийте в Александровска болница, ИСУЛ и 4-ти километър. От 1991 г. е професор в МА-София.
В учебно-преподавателската си дейност проф. Елена Цветанова води лекции, упражнения и лабораторни занятия със студенти, аспиранти, докторанти и специализиращи лекари от страната и чужбина. Като научен ръководител подготвя аспиранти и докторанти от България, Монголия, Бангладеш, Гърция, Македония и Румъния.
Научно-изследователската й дейност е отразена в повече от 130 съобщения, над 50 от които са в чужбина.
Проф. Цветанова е съавтор на 18 монографии и 7 ръководства по неврология за студенти-медици. Самостоятелната й монография „Ликворология“ /1975/ има три издания, като едното е на руски език. Член е на колектива издал „Ръководство по неврология“ 1 т. /1988/.
Участвала е в над 50 международни научни форума и 12 световни конгреса и има лични и професионални контакти с десетки чуждестранни учени. Член е на Американската асоциация по клинична химия, Международната федерация по клинична химия, Международната организация за изучаване на мозъка, , Европейската асоциация по неврологични науки и е председател за България на Европейската асоциация по изследване на ликвора и на Европейската асоциация по невроимунология. Дълги години е член и на ръководството на Републиканското дружество по клинична лаборатория, негов заместник и един мандат – председател.