Доц. д-р Евгени Илиев Евгениев е роден през 1976 г. във Видин. Син е на Донка Панайотова,  председател на една от най-успешните  неправителствени организации – „Достоен живот“ във Видин. Евгени Евгениев завършва средното си образование в Гимназията с преподаване на чужди езици – Видин /1994/, а висше във Варненския икономически университет с бакалавърска степен по специалността „Икономика“ и  магистърска степен по специалността „Туризъм“ и продължава обучението си  в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария по специалността „Политически науки“. Специализирал е „Европейски науки“ в Европейски колеж в гр. Парма, Италия. През 2006 г. защитава докторската си дисертация в ЦЕУ-Будапеща и от 2007 г. е назначен за експерт в Световната банка в София. Едновременно с основния си ангажимент от 2009 г. е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и Университета за национално и световно стопанство. През 2012 г. спечелва конкурс за доцент във ВУЗФ, а през 2015 г. е избран за зам.ректор по европейските проекти и продължаващото обучение на ВУЗФ.  От 2018 г. е Първи секретар, образование, научни изследвания и иновации в Постоянната комисия на Република България в Брюксел, Белгия.

В преподавателската си дейност доц. Евгени Евгениев води дисциплините „Международни финансови организации“, „Публична политика и бизнес среда“, „Глобален стратегически мениджмънт“ и др. Професионалната и езиковата му квалификация позволяват да преподава успешно в курсове на английски език в магистърски университетски програми. Водил е лекции и на студенти-магистри в Централноевропеския университет – Будапеща и Висшето училище по публични политики и мениджмънт в Сеул, Южна Корея.

Автор и съавтор е на десетки публикации в наши и чужди, включително и реферирани издания, както и на доклади на Световната банка, ЮНИДО, ОИСР и др. в областта на публичната политика, индустриалното развитие, подобряването на инвестиционната среда чрез административна и регулаторна реформа, иновации и оценка на финансовия сектор. През 2010 г. издава в Германия монографията  „Мост в прехода: Условия по заемите на Международния валутен фонд в България“, а през 2012 г. учебника „Глобалните институции: структура, функции, политики“ и студията „МВФ и Световната банка като глобални финансови институции“.