Доц.  д-р Евгени Евгениев Живков е роден на 2 септември 1973 г. в София, но родовият му корен е от гр. Видин. Син е на гл. ас. д-р Евгени Пеков Живков /1938-2006//виж отделна статия/. Евгени Е. Живков завършва средното си образование в 9-та Френска гимназия – София през 1992 г., а висше в Медицински университет – София през 2000 г. През 2002 г. записва докторантура в Клиника по обща и чернодробно – панкреатична хирургия в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, където последователно е асистент от 2006 г., старши асистент от 2008 г. и главен асистент от 2010 г. През 2008 г. завършва специализацията си и му е призната специалността „Хирургия“. През 2010 г. защитава  докторската си дисертация и е на специализация по Трансректално хемороидална деартериализация в Рим, Италия, а през 2014 г. завършва курс по Лапароскопска хирургия към ММА – София. През 2021 г. става доцент.

Теоретичните и практически области на медицинската му дейност са – хирургия на черен дроб и панкреас, жлъчен мехур и жлъчни пътища, заболявания на стомаха, хирургия на тънки и дебели черва и апендицити, хирургия на право черво и анус, хемороиди, пластика на коремна стена, херния, заболявания на млечна жлеза, дермоидни кисти и лечение на ехинококоза.

Д-р Евгени Е. Живков е автор и съавтор на над 20 статии в специализирани издания по хирургия и чест лектор на наши и международни медицински форуми. Владее и ползва английски, френски, испански и руски език.

Членува в Българско хирургическо дружество, Български лекарски съюз и Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, ESCP.