Д-р Мария Миленова Матеева – Павлова е родена на 19 юни 1992 г. в гр. Дунавци. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Цар Симеон Велики“ през 2010 г., а висше в Югозападния университет – Благоевград, специалност „Социология“.

Мария Матеева – Павлова защитава докторската си дисертация по социология на тема „Процесите на социализация в българското училище в дигитална среда“ през 2019 г.