Роден е на 7 септември 1977 г. във Видин в лекарско семейство. Баща му д-р Петко Каменов е ортопед и дългогодишен завеждащ отделение „Ортопедия и травматология“ на МБАЛ „Св. Петка“ – Видин, а майка му д-р Веселина Каменова е дългогодишен завеждащ отделение „Пулмология“ в същата болница  с придобита специалност и по кардиология. Ивайло Каменов завършва с отличие средното си образование в Гимназията с преподаване на чужди езици – Видин през 1996 г., а през 2004 г. завършва и висшето си образование в Медицинска академия – София. През 2005 г. постъпва на работа като ординатор в отделението по оптопедия и травматология в МБАЛ-Видин и започва специализацията си по същата специалност в УМБАЛ „Царица Йоана“ – София, където е приет на работа като ординатор през 2007 г. През 2010 г. завършва курса на специализацията, а през 2011 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент в Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоана“.

Областите на медицинската му дейност са – лечение на ортопедични и травматологични състояния, лечение на сколиоза и плоскостъпие при деца, ехографски изследвания на тазобедрени стави и меки тъкани, костни кисти и туморни образувания, щракащи пръсти, враснал нокът, възпаление на петите, ендопротезиране на тазобедрена раменна и колянна става, навяхвания, изкълчвания и счупвания, периопротезни счупвания, спортни травми и др.

Д-р Ивайло Петков Каменов защитава през 2014 г.  дисертационния си труд на тема „Оперативно лечение на вътреставните и метафизарни фрактури на тибията с ъглово стабилизиращи плаки“ и получава научното звание „Доктор“.

Специализирал е в Германия, Швейцария, Хърватия, Турция, Гърция, Италия, Чехия, Белгия и Испания.

Членува в АО Алумни, Българското дружество по смешна медицина, Българската ортопедо-травматологична асоциация и Европейската федерация на националните асоциации по ортопедия и травматология.

Има над 20 публикации в специализирани издания у нас и в чужбина.

Владее и ползва английски, румънски и немски език.