Роден е на 7 септември 1977 г. във Видин в лекарско семейство. Баща му д-р Петко Каменов е ортопед и дългогодишен завеждащ отделение “Ортопедия и травматология” на МБАЛ “Св. Петка” – Видин, а майка му д-р Веселина Каменова е дългогодишен завеждащ отделение “Пулмология” в същата болница  с придобита специалност и по кардиология. Ивайло Каменов завършва с отличие средното си образование в Гимназията с преподаване на чужди езици – Видин през 1996 г., а през 2004 г. завършва и висшето си образование в Медицинска академия – София. През 2005 г. постъпва на работа като ординатор в отделението по оптопедия и травматология в МБАЛ-Видин и започва специализацията си по същата специалност в УМБАЛ “Царица Йоана” – София, където е приет на работа като ординатор през 2007 г. През 2010 г. завършва курса на специализацията, а през 2012 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент в Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Царица Йоана”.

Д-р Ивайло Петков Каменов е докторант от 2014 г. и предстои защитата на дисертационния му труд на тема “Оперативно лечение на вътреставните и метафизарни фрактури на тибията с ъглово стабилизиращи плаки”.

Владее и ползва английски, румънски и немски език.