Д-р Георги Петров Маноилов, дмн е роден през 1924 г. в с. Въртоп. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а по време на военната си служба завършва школата за запасни офицери и парашутната школа. Участва във Втората световна война като командир на парашутен щурмов взвод, ранен е и е демобилизиран. Награден е със Сребърен кръст за храброст. След войната завършва медицина и започва работа като участъков лекар в с. Белотинци, Монтанско. По-късно е мобилизиран и става военен лекар в гарнизоните – Елхово, Сливен и Пловдив. Специализира бактериология и вирусология. Защитава дисертация и получава научното звание „Доктор на медицинските науки“. След пенсионирането си е общо практикуващ лекар във Велинград и Белоградчик.

Д-р Георги Маноилов умира през 1984 г.