Проф.д-р Дочо Найденов Дочовски

Роден е на 7 август 1914г. в с.Раковица. През 1940-41г. следва медицина в Белград, но завършва образованието си в София през 1945г. От 1946 до 1948г. е участъков лекар в родното си село, а след това е назначен за областен епидемиолог на Благоевграска област. От 1953г. е асистент, през 1970г. става доцент, а от 1977г. е професор в Клиниката по професионални болести при Висшия медицински институт – София. През периода 1970-1979г. е ръководител и на Катедрата по хигиена и професионални заболявания при Висшия медицински институт – Варна.
Проф.Дочовски има десетки трудове и научни публикации по проблемите на професионалната патология и трудовата хигиена.