Проф. д-р Дочо Найденов Дочовски /1914-1980/

Проф. д-р Дочо Найденов Дочовски е роден на 7 август 1914 г. в с. Раковица. През 1940-41 г. следва медицина в Белград, но завършва образованието си в София през 1945 г. От 1946 г. до 1948 г. е участъков лекар в родното си село, а след това е назначен за областен епидемиолог на Благоевграска област. От 1953 г. е асистент, през 1970 г. става доцент, а от 1977 г. е професор в Клиниката по професионални болести при Висшия медицински институт – София. През периода 1964-1979 г. е ръководител и на Катедрата по хигиена и професионални заболявания при Висшия медицински институт – Варна.
Проф. Дочо Дочовски има десетки трудове и научни публикации по проблемите на професионалната патология и трудовата хигиена.

Умира през 1980 г. в София.