Роден е на 1 август 1940 г. в с. Арчар, където завършва основното и средното си образование. Висше образование завършва през 1966 г. във ВХТИ, специалност “Технологии на неорганичните вещества” и е зачислен за докторант. През 1971 г. защитава кандидатската си дисертация. Последователно е асистент, старши асистент и доцент в института. През 1978 г. е назначен за главен директор на Химически комбинат – Враца и го ръководи до 1985 г., след като през 1983 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен. През периода 1990-92 г. е изпълнителен директор на Химко АД, от 1993 г. до 1994 г. е директор на дирекция “Маркетинг и развитие”, а от 1994 г. до 1997 г. отново заема длъжността изпълнителен директор. Той е най-дългогодишния, а по мнението на работници и служители и най-успешния ръководител на Врачанския химически комбинат.

Носител е на множество отличия и награди, сред които орден “Трудова слава” – бронзов, сребърен и златен и званието “Заслужил химик на България”.

През 2017 г. излиза книгата му “Хроники за Химко – съзидание, развитие, ликвидация”.