Доц. ст.н.с. II ст. д-р Кирил Николов Петков е роден на 1 август 1940 г. в с. Арчар, където завършва основното и средното си образование. Висше образование завършва през 1966 г. във ВХТИ, специалност „Технологии на неорганичните вещества“ и е зачислен за докторант. Още същата година постъпва на работа в Химическия комбинат Враца. Работи последователно като ръководител на смяна, цех, амонячно производство, производствено-техническь дейност, маркетинг и развитие. През 1971 г. защитава кандидатската си дисертация. Последователно е асистент, старши асистент и доцент в института в областта на неорганичните технологии. През 1978 г. е назначен за главен директор на Химически комбинат – Враца и го ръководи до 1985 г., след като през 1983 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен. През периода 1990-92 г. е изпълнителен директор на Химко АД, от 1993 г. до 1994 г. е директор на дирекция „Маркетинг и развитие“, а от 1994 г. до 1997 г. отново заема длъжността изпълнителен директор. Той е най-дългогодишния, а по мнението на работници и служители и най-успешния ръководител на Врачанския химически комбинат. От 1997 г. до 1999 г. е директор „Маркетинг и развитие“ на „Химатех“ АД – София.

Доц. Кирил Петков е избиран и за председател на Стопанско обединение „Химическа промишленост“ и за зам.председател на Стопанско обединение „Агрохим“ – София /1987-1999/.

Автор е на разработките – „Анализ на състоянието /1989-1993/ и стратегия за развитие на торовия сектор в България в пазарна среда“ /1994/, „Анализ на състоянието през периоде 1996-1998 г. и прогноза за развитие на торовия сектор в България в пазарна среда“ /1999/, „Анализ на състоянието на торовия пазар в България“ /1999-2001/ и прогноза за развитие“ /2002/, „Анализ за състоянието и възможности за стабилизиране и развитие на Химко в пазарна среда“ /2002/, „Процедура за планиране, изпълнение и подръжка в гаранционния срок на системи за антикорозионна защита на стоманени конструкции на база ISO-стандарти“ /2003/, „Система за управление на качеството на по международния стандарт ISO 9001 на „Сигма Витес“ ООД-Враца“ /2004/, „Българскаа торова индустрия в началото на 21-ви век – състояние, проблеми и прогнози“ /2005/, „Бизнес програма за възстановяване дейността, стабилизация и развитие на Химко“ /2005 г. и 2008 г./, „Минералните торове в България в годините на прехода“ /1989-2010 г./ – производство, инвестиции, производство, търговия и употреба. Предизвикателства, прогноза и препоръки“ /2011/, „Предварителна оценка за актуалното състояние на Химко. Възможности и целесъобразност за възстановяване на производството“ /2011/, „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите и работната сила в сектора „Производство на химически продукти“ /2011/, „Химко – актуално състояние и възможности за възстановяване на производтвото“ /2013, 2014 и 2015/, „Минералните торове в България в годините на прехода /1989-2013/. Производство, търговия, инвестиции, загуби“ /2014/ и др.

Носител е на множество отличия и награди, сред които орден „Трудова слава“ – бронзов, сребърен и златен и званието „Заслужил химик на България“.

През 2017 г. излиза книгата му „Хроники за Химко – съзидание, развитие, ликвидация“.