Проф. Петко Николов Ценов е роден е в с. Макреш. Бил е преподавател в УНСС.