Доц. д-р Денчо Османлиев, дмн е роден в София, но родовият му корен е от с. Бело поле, син е на проф. д-р Виолета Антова – Османлиева /виж отделна статия/. Той е ръководител на Клиниката по спешна и интензивна терапия в СБАЛББ „Св. София“ ЕАД – София до 2012 г., а от следващата година  на Отделението по интензивна терапия към Клиника по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София и е  Национален консултант по белодробни болести.

От 2014 г. е председател на Българското дружество по белодробни болести.

Доц. Денчо Османлиев има множество публикации в специализирани издания и е един от основните автори, с 18 разработени от него глави, на „Ръководство по белодробни болести“ /2016/. Неговите научни трудове са в областта на хроничната дихателна недостатъчност, белодробния тромбоемболизъм, бронхиалната астма, ХОББ и функционалното изследване на дишането. 

През 2018 г. получава наградата „За цялостен принос към обучението по пневмология и фтизиатрия на името на проф. Ванко Ничев“ а през 2019 г. е сред отличените с бронзовата статуетка на Българското дружество по белодробни болести.