Доц. д-р Ангел Панов е роден в с. Бела. Хематолог, ръководил е производствения сектор на Института по хематология за производство на кръвна плазма.